Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen PadelShopWestland.nl (wij/ons) en u als klant/consument van PadelShopWestland.nl. Door onze website te bezoeken en een bestelling te plaatsen, stemt u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene algemene voorwaarden en onze Privacyverklaring . Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en op elke gesloten overeenkomst.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities.
Artikel 2 – Order en conclusie van overeenstemming
Artikel 3 – Prijs en betaling
Artikel 4 – Levering en uitvoering
Artikel 5 – Recht op opname en kosten
Artikel 6 – Conformiteit en garantie
Artikel 7 – Klachtenprocedure
Artikel 8 – Persoonlijke gegevens
Artikel 9 – Geschillen
Artikel 10 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Algemene voorwaarden: deze algemene algemene voorwaarden van PadelShopWestland.nl.
 2. Artikel: een artikel van deze algemene algemene voorwaarden.
 3. Gratieperiode: de periode waarin u, de consument, uw terugtrekking recht kan uitoefenen;
 4. Bestellen: een bestelling van de consument van producten van PadelShopWestland.nl zoals beschreven in artikel 2;
 5. Klant: u als een natuurlijk persoon dat niet handelt bij de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst met zich meebrengt met PadelShopWestland.nl
 6. Dag: kalenderdag
 7. Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid om uw overeenkomst met te annuleren Padelstore.com binnen de afkoelingsperiode;
 8. Overeenkomst: een aankoopovereenkomst gesloten tussen de consument en PadelShopWestland.nl waarbij u een bestelling plaatst voor product (s) op de website en PadelShopWestland.nl levert de producten zoals beschreven in het artikel van de algemene voorwaarden;
 9. nl/wij/ons: PadelShopWestland.nl VOF Vlotlaan 502 2681 TX Monster
  1. E-mailadres: info@padelshopwestland.nl
  2. Kamer van Koophandel Nummer: 89039793
  3. Vat identificatienummer: NL864859430B01
 10. Producten: Rackets, schoenen, kleding, tassen, ballen, accessoires, grepen en/of andere artikelen die PadelShopWestland.nl aanbiedt op de website;
 11. Website: www.PadelShopWestland.nl.

Artikel 2 – Order en vestiging van de overeenkomst

 1. Een beschrijving, aanbieding of offerte van een product vormt geen bestelling met PadelShopWestland.nl. PadelShopWestland.nl kan een beschrijving, aanbieding of offerte van een product op elk moment wijzigen.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een bestelling impliceert het volgende:
  1. U als consument heeft uw gegevens ingevoerd op het juiste instructie middel van de website en de relevante gegevens (“Bestelformulier”) naar PadelShopWestland.nl elektronisch, welke PadelShopWestland.nl moet hebben ontvangen, of
  2. U, de consument, heeft uitdrukkelijk telefonisch of e-mail vermeld dat u een bepaald product wilt ontvangen.
 4. Een overeenkomst wordt van kracht wanneer een orderbevestiging van de bestelling u per e-mail wordt verzonden naar het door u verstrekte e-mailadres. De overeenkomst kan worden ingetrokken door PadelShopWestland.nl In het geval u zich niet houdt aan de (betaling) voorwaarden. In dat geval PadelShopWestland.nl zal u binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling als consument op de hoogte stellen.
 5. Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, zoals via de Website, wordt een geldige (aankoop) overeenkomst gesloten. De elektronische bestanden van PadelShopWestland.nl zal, voor zover toegestaan ​​bij de wet, als een vermoeden van bewijsmateriaal dienen.
 6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge meldingen, verklaringen, enz. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of e-mail worden verstrekt, moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn. helaas PadelShopWestland.nl kan niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig in overeenstemming zijn met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen in principe geen schade en/of ontbinding veroorzaken.
 7. Als we niet in staat zijn om de leveringsdeadline van 30 dagen te halen, heeft u, de consument, het recht om de overeenkomst te beëindigen. U moet zelf contact opnemen met PadelShopWestland.nl  (per e-mail) om dit te doen.

Artikel 3 – Prijs en betaling

 1. De prijzen van de producten worden uitgedrukt in euro’s en omvatten omzetbelasting (btw).
 2. U bent de prijs die is vermeld in de bestelbevestiging van PadelShopWestland.nl op basis van de overeenkomst. Duidelijke fouten/fouten kunnen worden gecorrigeerd door PadelShopWestland.nl zelfs na de conclusie van de overeenkomst. We zullen niet verplicht zijn om het product te leveren volgens de onjuiste prijs.
 3. Leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten, maar worden afzonderlijk vermeld op het kassa van de website.
 4. Prijsverhogingen zijn toegestaan ​​binnen 3 maanden na de conclusie van de overeenkomst alleen als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
 5. Betaling van de bestelling (en) kan op de volgende manieren worden gedaan, onder andere:
  1. iDeal
  2. Cadeaukaart
 6. Als u de factuur voor uw bestelling (en) niet op tijd betaalt, bent u onmiddellijk in gebreke als consument. In dat geval PadelShopWestland.nl heeft het recht om redelijke en buitengewone kosten in rekening te brengen om de betaling van de factuur te waarborgen.

Artikel 4 – Levering en uitvoering

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In principe PadelShopWestland.nl streeft naar het verzenden van bestellingen die vóór 18:00 op een werkdag op dezelfde dag worden geplaatst. De ultieme leveringsperiode is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De genoemde levertijden zijn alleen indicatief. Er kunnen geen rechten van hen worden afgeleid.
 2. Wanneer u een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, PadelShopWestland.nl zal u op de hoogte stellen en aangeven wanneer het product weer beschikbaar zal zijn.
 3. Als de levering wordt uitgesteld, of als een bestelling niet kan of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt u binnen 30 dagen op de hoogte gebracht nadat u de bestelling hebt geplaatst. In dat geval hebt u het recht om als consument de overeenkomst gratis op te lossen. U hebt in dat geval geen recht op schadevergoeding. PadelShopWestland.nl zal het bedrag terugbetalen dat u zo snel mogelijk hebt betaald en uiterlijk 14 dagen na annulering.
 4. Leveringen worden gedaan aan het door u verstrekte adres.
 5. Nadat de geordende producten zijn afgeleverd aan het gespecificeerde afleveradres, wordt het risico in deze producten als consument doorgegeven.
 6. Verschillende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op leveringen in het buitenland.
 7. Als de levering in delen plaatsvindt, PadelShopWestland.nl heeft het recht om elke levering als een afzonderlijke overeenkomst te beschouwen.

Artikel 5 – Recht op opname en kosten

 1. Bij het kopen van producten heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst op te lossen zonder redenen te geven voor een periode van 14 dagen (het recht op opname). Deze afkoelingsperiode begint op de dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens de intrekkingsperiode zal u als consument het product en de verpakking ervan met zorg omgaan. Wanneer u uw terugtrekkingsrecht wilt uitoefenen, moet het product worden geretourneerd met alle geleverde accessoires en – indien mogelijk – in de oorspronkelijke staat en verpakking naar Padelstore.com, in overeenstemming met de opgegeven (retour) instructies.
 3. Als u gebruik wilt maken van uw intrekkingsrecht, moet u ons hierover informeren binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Je kunt dit bekend maken via info@padelshopwestland.nl. Na het verzenden van deze mail moet het product binnen 14 dagen worden geretourneerd. De bewijslast ligt bij u.
 4. Als u het mail niet tijdig verstuurd of het product retourneert, is de aankoop definitief en moeten de producten volledig worden betaald.
 5. U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending na intrekking.
 6. Als u al een bedrag hebt betaald, PadelShopWestland.nl zal dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen en op het laatste moment binnen 14 dagen na de intrekking. Dit is onderworpen aan de voorwaarde dat het product in de tussentijd is ontvangen of dat het bewijs van volledige retourneert kan worden verstrekt. De terugbetaling wordt gedaan via dezelfde betaalmethode, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode.
 7. Als het product wordt beschadigd door zorgeloze afhandeling door u, is u als consument aansprakelijk voor elke daling van de waarde van het product.

Artikel 6 – Conformiteit en garantie

 1. In principe is de garantie van toepassing op de producten geleverd door PadelShopWestland.nl moet worden bepaald door de fabrikant van het betrokken product. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, moet u op de hoogte zijn PadelShopWestland.nl binnen een periode van twee maanden na ontdekking daarvan.
 2. PadelShopWestland.nl zal nooit verplicht zijn om schadevergoeding te betalen, tenzij in geval van intentie of grove nalatigheid van zijn kant. PadelShopWestland.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor consequente schade, indirecte schade, winstverlies of omzet.
 3. Als PadelShopWestland.nl verplicht is om schade om welke reden dan ook te compenseren, deze vergoeding zal nooit een bedrag overschrijden dat gelijk is aan de factuurwaarde van het product.
 4. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van dit artikel, kan in de volgende gevallen geen garantie worden gegeven:
  1. Als slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  2. Als er wijzigingen in het product zijn aangebracht, inclusief reparaties die niet zijn toegestaan ​​door PadelShopWestland.nl of de fabrikant;
  3. Als de oorspronkelijke factuur niet kan worden gepresenteerd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  4. Als defecten het resultaat zijn van onjuist of ongepast gebruik;
  5. Als schade wordt veroorzaakt door intentie, grove nalatigheid of nalatig onderhoud.
 5. PadelShopWestland.nl kan op de links van de internetsite naar andere internetsites zijn die voor de consument interessant of informatief kunnen zijn. Dergelijke links zijn puur informatief. PadelShopWestland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de genoemde internetsite of het gebruik daarvan.
 6. Demonstratiemodellen kunnen worden onderworpen aan een verminderde garantie.
 7. Wanneer onderzoekskosten worden gemaakt om een ​​defect van het product of een deel van het product te ontdekken, dat is uitgesloten van de garantie, worden deze kosten altijd door u gedragen, de consument. Padelstore.com streeft ernaar u van tevoren op de hoogte te stellen. De afwezigheid van een dergelijke kennisgeving ontslaat u niet van de verplichting om deze kosten te betalen.

Artikel 7 – Klachtenprocedure

 1. Als u klachten hebt PadelShopWestland.nl, neem binnen een week contact met ons op op info@PadelShopWestland.nl.
 2. We zullen uw klacht zo snel mogelijk verwerken en we zullen ons best doen om uw klacht binnen twee weken na ontvangst af te handelen.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

 1. PadelShopWestland.nl zal uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met zijn privacybeleid. De internetsite bevat een privacyverklaring.
 2. PadelShopWestland.nl zal voldoen aan de toepasselijke wet- en voorschriften.

Artikel 9 – Geschillen

 1. Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Zelfs als u in het buitenland woont.

Artikel 10 – Aanvullende bepalingen

 1. Het eigendom van de producten zal u niet als consument doorgeven totdat u alle bedragen die aan u verschuldigd zijn, in de overeenkomst met met de overeenkomst met heeft betaald PadelShopWestland.nl, inclusief betaling van rente en kosten, zelfs van eerdere of latere leveringen en eventuele werkzaamheden of te uitvoeren met betrekking tot de producten.
 2. U erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, aankondigingen of andere uitdrukkingen met betrekking tot de producten en/of de website behoren tot PadelShopWestland.nl, zijn leveranciers of andere getiteld partijen.
 3. Intellectuele eigendomsrechten betekenen patent, auteursrechten, handelsmerk, ontwerp- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, inclusief octrooieerbare of niet-patenteerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 4. Geen enkele afbeelding op deze website mag in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd of gepubliceerd.
 5. Het is verboden om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of te wijzigen, zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld reproductie zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PadelShopWestland.nl, zijn leveranciers of andere rechtse houders, tenzij het alleen voor privégebruik is.
 6. PadelShopWestland.nl gaat met de grootste zorg om met deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die het bevat. Ondanks alle zorg kunnen onnauwkeurigheden en onvolledigheid niet altijd worden vermeden. PadelShopWestland.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onnauwkeurigheden. Natuurlijk, zodra we een fout of onnauwkeurigheid opmerken, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren.
 7. Foto’s en beschrijvingen van producten op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk en zijn bedoeld om u een goede indruk van de producten te geven. Helaas kunnen we niet garanderen dat alle beschreven producten te allen tijde beschikbaar of op voorraad zijn, tenzij PadelShopWestland.nl garandeert dit expliciet. Dit geldt ook voor de nauwkeurigheid van de vermelde prijzen en aanbiedingen van de producten.
 8. PadelShopWestland.nl behoudt daarom altijd de optie om een ​​bestelling te annuleren en het verschuldigde bedrag terug te betalen als producten en beschrijvingen ten onrechte worden vermeld.